2
Укладено договір на створення науково-технічної продукції

В рамках співпраці між закладами вищої освіти та сільгосптоваровиробниками на минулому тижні був укладений договір на створення науково-технічної продукції (НТП). Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного в особі в.о. ректора Ломейка Олександра Петровича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також товариства з обмеженою відповідальністю «Колос» в особі директора Номеровського Володимира Владленовича, діючого […]

головна
«Гостьова лекція» керівника представництва компанії «Шауер» в Україні Віктора Андрійченко

15 листопада 2021 року відбулась «гостьова лекція» керівника представництва компанії «Шауер» в  Україні Віктора Андрійченко в рамках навчальної дисциплін «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві», ведучий викладач доцент Скляр Р.В. В онлайн та офлайн аудиторіях були присутні біля 50 здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Агроінженерія» та викладачі кафедри ТСС АПК. У вступному слові в.о. […]

fd97f21ec13ec2866da2d8c2551ad176640a898d
Отримано Акт впровадження у виробництво удосконаленої конструкції автокомпенсуючої крапельниці

Науково-дослідна робота перетворюється у реальний продукт лише з моменту споживання її замовником. Основними результатами наукових досліджень є такі: підтвердження теоретичних закономірностей результатами експерименту; розробка нових методів та методик, які використовувались в дослідженні; застосування розроблених методів, методик, алгоритмів та ін. в процесі обміну, контролю, аналізу, оцінки, організації управління галуззю, підприємством, тощо;  застосування результатів досліджень в навчальному […]

6
Розроблено геліосушарку з інтегрованим енергоблоком

В рамках виконання договору про співпрацю №1 від 02.07.2021 р. між Львівським національним аграрним університетом і Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного розроблено геліосушарку з інтегрованим енергоблоком. Робота виконувалась у відповідності з напрямком наукової школи «Ресурсозбереження в технологічних процесах АПК» і присвячена питанню раціонального використання сонячної енергії в технологічних процесах сушіння фруктів на основі […]

6
Підписано договір про співпрацю з Львівським національним аграрним університетом

З метою розвитку наукової школи «Ресурсозбереження в технологічних процесах АПК», яка була  започаткована д.т.н. проф. Дідуром В.А. заключено договір про спільні наукові дослідження згідно тематики вказаної школи.  Наукова школа є доволі ефективною формою творчої співпраці колективу вчених в певній галузі науки. Вчених школи об’єднують, насамперед, спільні наукові інтереси та творчій підхід до вирішення завдань. В […]

1
Співробітництво між кафедрою ТСС АПК та сільгосптоваровиробниками

В рамках виконання науково-технічної програми ТДАТУ «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» (номер державної реєстрації 0121U110251) 26 квітня 2021 року був укладений договір на створення науково-технічної продукції між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та селянським фермерським господарством «Успіх» про нижченаведене: Замовник доручає, а Виконавець за плату зобов’язується провести за завданням Замовника науково-дослідну […]

tss-apk-uchasnyk-obhovorennja-prohram-ahenciji-rozvytku-melitopolja-2
Кафедра технічного сервісу та систем в АПК учасник обговорення програм агенції розвитку Мелітополя

Агенція розвитку Мелітополя на базі Мелітопольського професійного аграрного ліцею на умовах публічно-приватного партнерства в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу 19 березня 2021 року провела обговорення проекту розвитку професійно-технічної освіти «Платформа сучасної дуальної підготовки та кар’єрного постдипломного зростання фахівців спеціальності «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». В цьому […]

3
Отримано Акт впровадження у виробництво гідравлічної системи керування вертикальним перміщенням штанг оприскувача «Туман 2М»

Науково-технічний прогрес є основоположним фактором, який забезпечує економічний розвиток суспільства. Творення нових технічних засобів поряд із підвищенням до них вимог, з одного боку, та новими методами вирішення технічних завдань, з іншого боку, викликають необхідність перегляду методів вивчення та створення технічних систем. Систематизація загальних законів розвитку техніки та розвиток сучасних методів вирішення технічних задач при створенні […]

2020-12-24_09-10-03
Атестація проходження курсів підвищення кваліфікації працівниками ПрАТ «Племзавод «Степной»

Підвищення кваліфікації – це один з видів професійного навчання працівників підприємства, яке проводиться з метою підвищення рівня теоретичних знань, вдосконалення практичних навичок і умінь співробітників організації в зв’язку з постійно зростаючими вимогами до їх кваліфікації. Підвищення кваліфікації стає невід’ємною частиною в нашому житті. Адже сучасна освіта має на увазі безперервне навчання і відточування старих навичок, […]

2
Участь в нараді щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в відокремлених структурних підрозділах ТДАТУ

На сьогодні якість освіти знаходиться у центрі уваги в усьому світі. Це не означає, що вона є винаходом останнього десятиліття і ніхто не приділяв їй раніше уваги. Через цілий ряд причин турбота про якість освіти завжди була частиною академічної традиції, оскільки певний час домінуючою була думка про можливість нормального розвитку вищої освіти в умовах жорсткого […]

3
Участь в семінарі, проведеному представниками Unicheck щодо запобігання плагіату

Хоча проблема плагіату в українській науці й освіті виникла не сьогодні, про актуалізацію питання академічної доброчесності найкраще свідчить той факт, що саме́ це поняття включене в Закон України «Про вищу освіту». Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 16 система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти має забезпечувати «дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами […]

IMG-819d3ea904c430b70fce9fe66cec9a58-V
Курсове проектування на кафедрі ТСС АПК

Мета курсового проектування – поліпшення навичок самостійного пошуку і вивчення матеріалу по темі курсового проекту; розвиток компетенцій аналітичної, дослідницької та проектної діяльності, роботи з інформацією і великими обсягами даних. На 3 курсу механіко-технологічного факультету ТДАТУ проводиться комплексне курсове проектування на тему “Проект привода стрічкового транспортера ”: На кафедрі “Технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора […]