Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат і власні висновки.

13 грудня 2021 року відбулося засідання конкурсної комісії науково-дослідного інституту механізації землеробства півдня України (НДІ МЗПУ). Серед переможців першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у ТДАТУ зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  є ЗВО Анастасія ЛАКОСІНА – 31ЕЕ група (перше місце), науковий керівник д.т.н., проф. кафедри ТСС АПК  Дмитро ЖУРАВЕЛЬ.

Конкурсна комісія НДІ МЗПУ рекомендує наукові роботи, які є переможцями з кожної галузі знань та спеціальності (спеціалізації), для участі у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який буде проводитися у базових вищих навчальних закладів України у строк, визначений наказом МОН.

Вітаємо переможців першого туру всеукраїнського конкурсу та бажаємо подальших успіхів 

Професор кафедри ТСС АПК Дмитро ЖУРАВЕЛЬ