Співробітниками кафедри ТСС АПК сформовано та випущено у світ наукове фахове видання Науковий вісник ТДАТУ Випуск 11, Том 2, який вміщує результати науково-дослідної роботи як науково-педагогічного складу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, так і науковців інших закладів вищої освіти України. 

У Науковому віснику опубліковано статті наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва, що висвітлюють питання наступних рубрик:

  • Галузеве машинобудування
  • Харчові технології
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відповідальний за випуск – к.т.н., професор Олександр Скляр.

Доцент кафедри ТСС АПК Наталя Болтянська

Науковий вісник ТДАТУ 2021 Випуск 11, Том 2