Активна співпраця закладів вищої освіти і аграрних підприємств сприяє скороченню інноваційного циклу «наука – техніка – виробництво», створюючи умови для швидкого впровадження досягнень у сфері науки й техніки та забезпечення на цій основі підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

ukladeno-dohovir-pro-spivpracju-z-pryvatnym-pidpryjemstvom-mohuchyj29 квітня 2020 року був укладений договір між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та приватним підприємством «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області за темою: «Оптимізація раціону годівлі дійних корів на основі аналізу кількісних і якісних показників видоєного молока». Наукові дослідження будуть проводитись в розрізі науково-технічної програми ТДАТУ «Розробити технічні засоби для приготування кормів та компостної суміші» (номер державної реєстрації 0116U002721).

Науковим керівником був призначений викладач кафедри ТСС АПК к.т.н., доцент Болтянський Б.В., був розроблений та затверджений календарний план проведення наукових досліджень, та підписаний протокол погодження договірної ціни НТП.

Результати робіт за цим договором дозволять у приватному підприємстві «Могучий»:

  • збільшити надої;
  • покращити якість видоєного молока за рахунок постійного і добре налагодженого обміну речовин у тварин;
  • знизити захворюваність дійних корів;
  • зменшити собівартість продукції внаслідок якісного кормового менеджменту.

Викладач кафедри ТСС АПК к.т.н., доцент Болтянський Б.В.