Формування інженерного мислення студентів механіко-технологічного факультету починається з вивчення теоретичних дисциплін. Підготовка фахівців високої якості є головною метою освітнього процесу. Глибоке вивчення теоретичних предметів є запорукою формування базису для подальшого розуміння та вивчення фахових предметів, та формування високоякісних спеціалістів. Серед основних умов, які визначають ефективність досягнення цієї мети особливе місце посідають методи навчання, ефективність яких в сучасних закладах вищої освіти значною мірою обумовлене наявністю матеріально-технічних засобів. У вік комп’ютеризації одним з найбільш зручних у використанні є електронний посібник.

Електронний посібник полегшує розуміння навчального матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, вплив на слухову і емоційну пам’ять допускає адаптацію інформації відповідно до потреб студента, рівня його підготовки, інтелектуальних можливостей; виконує роль викладача; може виконувати навчальну та контролюючу функцію.

З метою вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості освіти, викладачі і співробітники кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, розробили декілька електронних посібників, які стануть в нагоді при вивченні дисциплін навчального плану спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Галузеве машинобудування».

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук