Згідно навчального плану спеціальності “Галузеве машинобудування” для ОПП “Обладнання переробних і харчових виробництв” з 15 червня 2020 р. розпочалась навчальна практика. Керівниками практики призначені викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика доценти Валентина Олександрівна ВерхоланцеваНадія Олександрівна  Паляничка, Віра Григорівна Тарасенко та асистенти Олександр Олександрович Ковальов і Наталя Олександрівна Задосна.

Метою навчальної практики “Обладнання переробних і харчових виробництв” є ознайомлення студентів із технічною літературою, ознайомлення з сучасними методами, формами організації, обладнанням та основними технологічними операціями виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, а також закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні відповідних дисциплін.

Цього року, в зв’язку з ситуацією в країні та світі, практика проходить у незвичному режимі –  дистанційно. Організація навчального процесу відбувається через онлайн-конференції на базі платформи Zoom, за допомогою якої демонструються презентації за темами, що передбачені робочою програмою з навчальної практики. Наприкінці кожної теми студенти  отримують завдання для виконання звіту з навчальної практики.

Віра Тарасенко, доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика