Протягом 1 семестру 2021-2022 н. р.  плідно працював студентський науковий гурток за тематикою «Дослідження процесу зберігання плодоовочевої продукції за допомогою низьких температур». Керівниками гуртку являються д.т.н., проф. В. Ф. Ялпачик, к.т.н., доц. В. Г. Тарасенко. До складу групи входять: студентка 21 МБ ГМ Мехтієва С. М. та студенти 41 ГМ групи: Мішин Д. В., Ошмарін О. В.

Робота гуртку проходила згідно затвердженого на кафедрі плану роботи в аудиторіяї та після запровадження в ТДАТУ карантину дистанційно.

Протягом семестру студенти досліджували характеристики технологічного процесу заморожування, аналізували конструкції технологічного обладнання для проведення процесу заморожування, розробляли методику проведення досліджень показників якості.

Студенти брали активну участь у конференціях, на яких доповідали результати досліджень, отриманих під час роботи  студентського наукового гуртка. Так, Мехтієва Сабіна взяла участь у роботі міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету 17-18 листопада 2021 р. Мішин Даніїл взяв участь у роботі II Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України”. За результатами роботи наукового гуртка за 1 семестр учасниками групи були опубліковані наступні тези:

Мехтієва С М., Тарасенко В. Г. Використання холоду при виробництві безалкогольних напоїв // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» на базі факультету технологій і дизайну Хмельницького національного університету, 17-18.11.2021 р. URL : http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2021/meht%D1%96eva_tarasenko.pdf

Мішин Д. В., Тарасенко В. Г. Вплив холодильної обробки на якіст плодових соків //  Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-конференції / ТДАТУ: Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 25-28.

Віра ТАРАСЕНКО

доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика