Науково-дослідна практика має на меті набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері обладнання переробних і харчових виробництв, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської дисертаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Згідно графіку проведення практики студентів ТДАТУ студенти ОС “Магістр” другого року навчання протягом 3-х тижнів з 13.01.2020 р. по 31.01.2020 р. проходили науково-дослідну практику на високотехнологічних підприємствах Запорізької області та в наукових лабораторіях кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.

По завершенню практики з 18 по 20 лютого 2020 р. на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбувся захист звітів з науково-дослідної практики студентами спеціальності “Галузеве машинобудування”. Присутні на захисті практики були всі викладачі кафедри та зав. виробничої практики ТДАТУ Якунічев Ю.О.

Зі вступним словом до присутніх звернувся завідувач кафедри д.т.н., доцент Самойчук Кирило Олегович. Він наголосив на важливості науково-дослідної практики, яка є невід’ємною складовою навчального процесу та завершальним етапом практичного ознайомлення з професійною діяльністю майбутнього фахівця.

Під час захисту звітів обговорювались питання наукової проблематики та результатів наукової роботи щодо обраного напряму досліджень, визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми, апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій наукової роботи.

В результаті проходження практики студенти набули достатній досвід для роботи з технічною літературою, зібрали великий обсяг науково-дослідного матеріалу для подальшого виконання магістерської роботи. При проходженні науково-дослідної практики студенти ознайомились з новими технологіями переробки і зберігання сировини і харчових продуктів а також з новими високоефективними машинами і апаратами як вітчизняного так і закордонного виробництва.

Інформаційний супровід: к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.