Протягом 24 – 27 лютого 2020 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

Командну роботу та професійне і дружнє середовище створила екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт та проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену,  у складі Голови екзаменаційної комісії д.т.н., професора, завідувача кафедри інноваційної інженерії державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” НАУМЕНКА Олександра Петровича, та членів екзаменаційної комісії: д.т.н., доцента, завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика САМОЙЧУКА Кирила Олеговича, к.т.н., доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ВЕРХОЛАНЦЕВОЇ Валентини Олександрівни, к.т.н., доцента, завідувача кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування імені професора В.М. Найдиша ВЕРШКОВА Олександра Олександровича, к.т.н., доцента, в.о. завідувача кафедри технології конструкційних матеріалів ПЕНЬОВА Олега Валентиновича.

Магістерські роботи захищали студенти 21 МБ ГМ групи Лебідь Михайло та Щербаков Дмитро.

Студент Лебідь Михайло захистив магістерську роботу за темою: “Підвищення ефективності роботи струмино-щільового диспергатора молока”, виконану під керівництвом доктора технічних наук, завідувача кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика САМОЙЧУКА К.О. Слід відмітити, що Лебідь Михайло стипендіат Мелітопольського міського Голови, є винахідником та співавтором наукових статей та патентів України на корисну модель, в авторефераті представлено 17 наукових публікацій.

Студент Щербаков Дмитро захистив магістерську роботу за темою: “Обгрунтування параметрів установки для вакуумної сушки рослинної сировини” виконану під керівництвом доктора технічних наук, професора кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика ЯЛПАЧИКА В.Ф.

За результатами навчання та складеного комплексного державного кваліфікаційного екзамену дипломи з відзнакою отримають наступні студенти: Угольніков Віктор, Чердаклієв Артем та Щербаков Дмитро.

Під час захисту магістерських робіт і складання державного кваліфікаційного екзамену екзамену студенти показали високий рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності. Бажаємо випускникам вдало використовувати отримані під час навчання в ТДАТУ свої знання та компетенції!

Інформаційний супровід к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.