Важливою умовою успішного навчання є інтерес студента до досліджуваного предмета, ходу навчання та його результату. Інтерес до предмета, пов’язаний з безліччю факторів, а саме змістом предмета, організацією освітнього процесу, системою оцінювання знань, особистими якостями викладача, мотиваціями студентів, атмосферою в колективі. Використання електронного посібника дозволяє візуалізувати складні процеси та механізми. З’являється можливість створення не тільки зорових, але і слухових відчуттів. Електронні посібники істотно підвищують  якість  самої  візуальної  інформації,  вона стає яскравішою, динамічнішою. З’являється можливість наочно-образної інтерпретації істотних властивостей не тільки тих або інших реальних об’єктів, але навіть і наукових закономірностей, теорій, понять. Все це робить освітній процес захоплюючим, яскравим і, як результат, більш продуктивним.

З метою покращення якості освіти та для наповнення навчально-інформаційного порталу методичними матеріалами, співробітниками кафедри були розроблені електронні посібники для вивчення дисципліни “Альтернативні джерела енергії” студентами спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Обладнання переробних і харчових виробництв” та “Галузеве машинобудування”, 

В електронних посібниках розглянуті питання альтернативних джерел енергії, докладно розглядаються перспективи застосування відновлюваних джерел енергії – Сонця, вітру, океану, біоенергії, внутрішнього тепла Землі та ін. Розглянуті види, конструкції та перспективи використання пристроїв альтернативної енергетики в Україні. Снимок

Для широкого кола читачів – школярів, студентів ЗВО, інженерів і науковців, які цікавляться перспективами розвитку української та світової енергетики. 

 

Використання енергії сонця в сучасному енергозабезпеченні України
Використання вторинних енергоресурсів та систем акумуляції енергії в промисловості України
Використання енергії вітру та біопалива в машинобудівній галузі промисловості України
Використання поверхневих, термальних і морських вод для виробництва теплової і електричної енергії

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук