З 22 по 24 червня 2020 року на кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв» відбувся державний кваліфікаційний екзамен.

Згідно з наказом від 26.11.2019 року №261-ОД «Про затвердження голів екзаменаційних комісій на 2020 рік»  та наказом ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного № 500-С від 05.05.2020р., була створена екзаменаційна комісія в наступному складі:

Голова ДЕК: Ганзіна Ірина Вікторівна – головний інженер АТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»;

Члени комісії: Самойчук Кирило Олегович – д.т.н., доцент, зав. кафедрою «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»; Олексієнко  Вадим Олександрович – к.т.н., доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»; Бондаренко Лариса Юріївна – к.т.н., доцент кафедри “Технічної механіки та комп’ютерного проектування ім. проф. В.М. Найдиша”; Пеньов Олег Валентинович – к.т.н. доцент, в.о. зав.  кафедри «Технологія конструкційних матеріалів».

Секретар комісії:  Харитонова Ганна Іванівна – лаборант кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика».

На засіданні ЕК складало державний кваліфікаційний екзамен 26 здобувачів вищої освіти спеціальності 133 – “Галузеве машинобудування”. Під час екзамену студенти показали глибокі знання, які вони отримали впродовж освітнього процесу в університеті.

Варто відзначити, що під час організації та проведення державного кваліфікаційного екзамену, з метою запобігання поширенню COVID-19, були дотримані всі протиепідемічні заходи: наявність засобів індивідуального захисту, обмеження кількості осіб, дотримання соціальної дистанції та проведення термометрії як у здобувачів освітнього ступеня, так і членів екзаменаційної комісії.

Зичимо випускникам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у починаннях, здійснення мрій і життєвих планів. Сподіваємось, що набуті в університеті знання  стануть у нагоді та відкриють нові можливості та перспективи професійного росту.

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук