Згідно з європейськими стандартами кредитно-модульної системи освіти самостійна робота поступово перетворюється на провідну форму організації освітнього процесу. Її роль у закладах вищої освіти настільки зросла, що її доводиться спеціально планувати, створювати для неї спеціальні форми, методи та засоби навчання. На разі інтенсивна комп’ютеризація зобов’язала викладачів університетів до реорганізації освітнього процесу та поширення використання інноваційних засобів навчання, одним з яких є електронний посібник.

Електронний посібник полегшує розуміння навчального матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, вплив на слухову і емоційну пам’ять допускає адаптацію інформації відповідно до потреб студента, рівня його підготовки, інтелектуальних можливостей; виконує роль викладача; може виконувати навчальну та контролюючу функцію.

Не стала виключенням для викладачів кафедри дисципліна “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання“, для вивчення якої для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. були розроблені електронні навчальні посібники. Снимок

В посібниках розглянуті основні моменти організації та діагностування обладнання під час ремонту та експлуатації на харчових підприємствах. Посiбники призначені для вивчення питань підготовки й проведення ремонту обладнання, основних причин, що впливають на знос деталей обладнання на переробних підприємствах, розглянуті способи i методи дефектування та відновлення типових деталей.

Посібник рекомендований для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” для використання в освітньому процесі відповідно до програм навчальної дисципліни.

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук