21-22 лютого 2022 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

Командну роботу та професійне і дружнє середовище створила екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт та проведення захисту дипломних робіт.

 У складі Голови екзаменаційної комісії:

 НАУМЕНКО Олександр Петрович – д.т.н., професор,  кафедри інноваційної інженерії державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-техноллогічний університет»

 Члени екзаменаційної комісії:

САМОЙЧУК Кирило Олегович – д.т.н., професор, зав.кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю.Ялпачика,

ВЕРХОЛАНЦЕВА Валентина Олександрівна – к.т.н., доцент  кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика,

ЗАГОРКО Надія Петрівна – к.т.н., доцент кафедри харчових технологій та готельно ресторанної справи,

ПЕНЬОВ Олег Валентинович – к.т.н., доцент завідувач  кафедри технології конструкційних матеріалів,

Секретар комісії: ГАВДИДА  Ганна Іванівна – лаборант кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика.

На засіданні  ЕК дипломний проект захистили  13 здобувачів вищої освіти спеціальності 133 – “Галузеве машинобудування”.

         Під час захисту магістерських дипломних робіт студенти показали високий рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності. За результатами захисту дипломної роботи вісім здобувачів отримали оцінки «відмінно», а п’ять здобувачів «добре».

Студенти показали глибокі знання, які вони отримали впродовж освітнього процесу в університеті.

Фотография

 

 

                                                                                                                                                                           Кирило САМОЙЧУК

д.т.н., професор кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика