18 лютого 2021 року на кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки відбувся комплексний державний кваліфікаційний екзамен (КДКЕ).

Згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного», яке затверджено наказом від 01.12.2020 року № 223-ОД та наказу від 01.12.2020 року №225-ОД «Про затвердження голів екзаменаційних комісій на 2021 рік», затверджена екзаменаційна комісія у наступному складі:

Голова ЕК: ГАНЗІНА Ірина Вікторівна – головний інженер АТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»;

Члени комісії: САМОЙЧУК Кирило Олегович – д.т.н., професор, зав. кафедрою «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»; ОЛЕКСІЄНКО  Вадим Олександрович – к.т.н., доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»; ПЕНЬОВ Олег Валентинович – к.т.н. доцент, в.о. зав.  кафедри «Технологія конструкційних матеріалів»; БОНДАРЕНКО Лариса Юріївна – к.т.н., доцент кафедри “Технічної механіки та комп’ютерного проектування ім. проф. В.М. Найдиша”.

На засіданні  ЕК комплексний державний кваліфікаційний екзамен складало 9 здобувачів вищої освіти спеціальності 133 – “Галузеве машинобудування”. Під час екзамену студенти показали глибокі знання, які вони отримали впродовж освітнього процесу в університі.

Кирило САМОЙЧУК

завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика