7 грудня 2020 року між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та товариством з обмеженою відповідальністю «ВРМ-АГРО» був підписаний  договір на створення науково-технічної продукції. Предметом договору є проведення науково-дослідної роботи на тему: «Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини».

Календарним планом проведення наукової роботи передбачено:

  • Вивчення закономірностей, що підвищують якість технологічного процесу очищення воскової сировини.
  • Проведення експериментальних досліджень.
  • Розробка схеми технологічного процесу очищення воскової сировини.
  • Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини.
  • Розробка рекомендацій для виробництва щодо параметрів та режимів роботи установки для очищення воскової сировини.

Керівником науково-дослідної роботи призначено д.т.н., професора, завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчука Кирила Олеговича.

Кирило САМОЙЧУК

д.т.н. кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика