Самойчук К.О. став рецензентом навчального посібника.

Навіть під час непростої військової ситуації у країні, кафедра підтримує зв’язок із колегами з інших університетів. Цього разу вийшов у друк навчальний посібник «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства» для студентів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» авторів: к.т.н., доц. Горєлкова Д.В., к.т.н., доц. Червоного В.М. з Харьківскього національного університету імені Василя Назаровича Каразіна.

Студентам пропонується широкий теоретичний матеріал із сучасними видами обладнання, яке широко використовується в закладах готельно-ресторанної індустрії. В роботах представлені матеріали, які дозволяють студентам опанувати в повній і необхідній мірі матеріали як аудиторно під керівництвом викладача, так і самостійно у випадку настання обставин, коли студент має самостійно вивчати матеріал. В цілому, представлена розробка дозволить забезпечити більш якісне засвоєння матеріалу, допоможе студентам самостійно ознайомитись з новими видами сучасного обладнання та набути практичних навичок щодо оснащення устаткуванням підприємств сфери HoReCA

Рецензентом навчального посібнику став Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, Таврійського державного агротехнологічного університету імені Д. Моторного Самойчук Кирило Олегович.