Метою наукового гуртка є ознайомлення студентів з науковою діяльністю, розкриття їх наукового потенціалу і формування навичок самостійної науково-дослідної діяльності

Керівниками гуртку за тематикою «Дослідження процесу об’ємного формування продуктів» являються к.т.н., доц.  В.С. Бойко, к.т.н., доц. В.Г. Тарасенко. До складу групи входять студенти 41 ГМ групи: Нечепелюк М.С., Притула І.І. та у другому семестрі приєдналась студентка 11 МБ ГМ групи Мехтієва С.М.

Заняття наукового гуртка протягом 2 семестру проходили в ауд. 8.301. Під час дистанційного навчання засідання гуртку проходили за допомогою програми відео-конференцій Zoom/

Робота гуртку проходила згідно затвердженого на кафедрі плану роботи:

– у лютому проведені пошукові досліди за темою роботи гуртка.

– у березні-квітні студенти проводили обробку експериментальних даних.

Під час засідань наукового гуртка, пов’язаного з дослідженням процесу об’ємного формування продуктів, студенти вивчали актуальні питання, пов’язані з процесом об’ємного формування продуктів, обговорювали проблеми, що стають перед дослідниками цього процесу.

За результатами роботи гуртка були опубліковані тези:

Мехтієва С.М. (Керівник В.Г. Тарасенко) Виробництво безалкогольних напоїв / Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, отельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. Харків: ХДУХТ, 2021. Ч. 1. с. 174.

200223700109_289060

Віра Тарасенко,

доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика