Згідно з договором про співпрацю між Державним вищим навчальним закладом “Український державний хіміко-технологічний університет” та Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного з 04.09.2019 р. по 28.02.2020 р. викладачі кафедри обладнання і технології харчових виробництв ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” пройдуть стажування на  кафедрах ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика і “ХТ та РС”.
Договором передбачено, що викладачі Українського державного хіміко-технологічного університету будуть проходити стажування з наступних дисциплін: “Технічний сервіс”, “Вступ до спеціальності”, “Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв”, “Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів”, “Процеси і апарати харчових виробництв”, “Технологічне обладнання підприємств з переробки продукції рослинництва”, “Технологічне обладнання підприємств з переробки продукції тваринництва”.

Інформаційний супровід: д.т.н., доцент Кирило Самойчук