26 лютого у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ» здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складали комплексний державний екзамен.

Згідно з наказом № 146-К від 01.10.20 р. «Про призначення складу екзаменаційних комісій, організацію та проведення комплексних екзаменів за фахом у коледжі» була затверджена комісія у наступному складі:

Голова ЕК: Самойчук Кирило Олегович – д.т.н., професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, ТДАТУ.

Члени комісії: Шишкіна Г.В., Салій А.О., Ткачук В.В., Кузь О.Г., Григор’єва Л.В.. Мордус О.М.

До програми КДЕ ввійшли дисципліни, які здобувачі вивчали згідно з навчальним планом під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, а саме: «Будова і експлуатація обладнання», «Ремонт, монтаж, наладка обладнання», «Технологія галузі», «Основи охорони праці», «Економіка, організація, планування».

Члени комісії відмітили достатньо високий рівень підготовки здобувачів. Випускники продемонстрували необхідні загальні та спеціальні компетентності, передбачені стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та  здатність розв’язувати практичні завдання галузевого машинобудування, що передбачає застосування основних теорій і методів механічної інженерії. Було відмічено, що випускники мають достатній рівень професійної підготовки для роботи за спеціальністю на виробництві.

Запрошуємо випускників коледжу до ТДАТУ для продовження навчання та здобуття освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»!

 

Кирило САМОЙЧУК

завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика