Наукова діяльність – обов’язкова та невід’ємна складова вищої школи, оскільки саме наука робить університет університетом, а не просто «закладом вищої освіти». На кафедрі ТСС АПК науковій роботі приділяється підвищена увага, завдяки чому досягаються високі наукові результати.

День науки, який відмічається 16 травня, співробітники кафедри ТСС в АПК провели в приватному підприємстві «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області, з яким був укладений договір про співпрацю. Згідно розробленого та затвердженого календарного плану проведення наукових досліджень 16 травня співробітники кафедри к.т.н., доц. Болтянський Б.В., к.т.н., доц. Болтянська Н.І., ст. викл. Дереза С.В. та асист. Григоренко С.М. виїхали для проведення запланованих наукових досліджень. Їх гостинно зустрічали головний інженер господарства Кишко Михайло, начальник цеху тварин Жуковський Ярослав та завідувачка молочної лабораторії Жуковська Юля. Робота проводиться за темою: «Оптимізація раціону годівлі дійних корів на основі аналізу кількісних і якісних показників видоєного молока». Отримані вихідні дані стали передумовою виконання наступних етапів науково-дослідної роботи (детальніше).