02.12.2020 на базі платформи Zoom відбулась крайня в цьому семестрі онлайн-конференція наукового гуртку за тематикою “Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій”. Підвищення енергоефективності процесу гомогенізації молочних емульсій являє собою одну з досі невирішених, а отже й найбільш пріоритетних задач для науковців та спеціалістів молокопереробної галузі. До складу керівників постійно діючого наукового гуртку входять д.т.н., професор. К.О. Самойчук., к.т.н., доц. Н. О. Паляничка й асистент О. О. Ковальов. Студентський актив групи представляють студенти 14 МБАІ гр. М. Р. Лебідь., 31 ГМ гр. К. С. Кузьмін., 41 ГМ гр. І. О. Водяницький., 11 МБГМ гр. М. М. Соколенко., 14 МБАІ гр. Т. В. Фурдак., 11 МБГМ О. П. Колеснік.

Діяльність гуртку проходила згідно затвердженого завідуючим кафедрою на початку семестру плану та графіку робіт. За осінній семестр 2020-2021 навчального року членами гуртку було зроблено

  • аналіз перспективних напрямів підвищення збільшення енергетичної ефективності процесу диспергування
  • визначення факторів, які впливають на дисперсність молочної емульсії та енергетичні витрати процесу диспергування в конструкції струминно-поршньового гомогенізатора молока
  • дослідження фізико-механічних властивостей молока як об’єкту дослідження
  • визначення сил, що діють на жирову кульку в процесі диспергування та механізмів, які обумовлюють зменшення середнього діаметра жирових кульок в струминно-поршньовому гомогенізаторі молока

Збори членів наукового гуртку відбувались 1 раз у 2 тижні, на 4-й парі в середу по розкладу зеленого тижня. До початку листопада збори гуртку відбувались в аудиторії 8. 305, однак у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та переходом спочатку до змішаної а після до дистанційної форми навчання, в подальшому збори членів наукового гуртку проходили в режимі онлайн-конференцій на базі платформи Zoom. За результатами роботи наукового гуртка членами групи було опубліковано 6 тез доповідей, зокрема:

Кузьмін К.С., Ковальов О.О. Сили, які обумовлюють подрібнення жирової кульки в струминно-щілинному гомогенізаторі молока // Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. Наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред.. кол. В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 73 – 76.

Ковалев А.А., Лебідь М.Р. Использование струйного диспергатора для получения мелкодисперсных эмульсий // Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. Наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред.. кол. В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 82 – 87.

Кузьмін К.С., Ковальов О.О. Оптимальні параметри струминно-щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків // Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. Наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред.. кол. В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 70 – 72.

Ковальов О.О., Пачко К.Г. Економічна ефективність струминно-щілинного диспергатора молочних емульсій // Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. Наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред.. кол. В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 87 – 90.

Ковальов О.О., Фурдак Т.В. Забезпечення якості продукту при гомогенізації в пульсаційному диспергаторі молока. // Інноваційні технології в агропромисловому комплексі: матеріали І Всеукраїн. Наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-30 вересня 2020 р.) / ТДАТУ: ред.. кол. В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 70 – 72.

Самойчук  К.О., Лебідь М.Р. Аналіз конструкції клапанного гомогенізатора / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 51-52.

Після підведення підсумків роботи гуртку, Кирило Самойчук подякував присутнім за плідну працю, побажав успіхів у складанні зимової сесії та зазначив, що заняття студентів у складі наукового гуртку сприяють підвищенню якості освіти та формуванню творчої особистості майбутніх фахівців переробної галузі АПК України.

Інформаційний супровід: завідувач кафедри ОПХВ д.т.н., професор Кирило Самойчук

                                             асистент кафедри ОПХВ  Олександр Ковальов