Безымянный1
Розгляд дисертаційної роботи О. О. Ковальова

21.05.2020 на базі платформи ZOOM відбулося засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика. Головним питанням, що розглядалось на онлайн-конференції був попередній розгляд закінченої дисертаційної роботи асистента кафедри ОПХВ Ковальова О. О.

images
Профорієнтаційна робота співробітників кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в 2019-2020 навчальному році

З метою планування та організації профорієнтаційної роботи уточнені контактні дані керівників, електронні адреси, визначена кількість учнів в випускних класах загальноосвітніх навчальних закладів Василівського району Запорізької області

DSC_0001
Захист звітів з науково-дослідної практики здобувачами освітнього ступеню “Магістр” спеціальності “Галузеве машинобудування”

Науково-дослідна практика має на меті набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері обладнання переробних і харчових виробництв, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської дисертаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Снимок
Атестація студентів спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою за 1 семестр 2019-2020 н.р. (куратор к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.)

За кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика закріплені студенти спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою навчання. Впровадження дуальної форми навчання має на меті усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом та підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. На початку […]

Снимок
Атестація студентів спеціальності «Галузеве машинобудування», що навчаються за дуальною формою навчання

На кафедрі ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика 11 грудня 2019 р. відбулась атестація студентів, що навчаються за дуальною формою навчання. Основним завданням впровадження дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом, підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Дуальне […]

IMG-bd5a2a6b1d0768b8be3dea4354dd52de-V
Атестація здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 1сем. 2019-2020 н.р. (куратор Циб В.Г.)

Національна система освіти має багаторічний досвід поєднання роботи з навчанням у різних форматах, зокрема у форматі практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатній рівень готовності багатьох випускників до самостійної професійної діяльності на відповідних здобутій освіті первинних посадах. Згідно з положенням “Про порядок організації та проведення дуального навчання в […]

IMG_20191211_102922
Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій

Керівниками гуртку є д.т.н., доц. К.О. Самойчук., к.т.н., доц. Н. О. Паляничка та асистент О. О. Ковальов. До студентського активу групи входять студенти 21 МБГМ гр. М. Р. Лебідь., 21 ГМ гр. К. С. Кузьмін., 41 ГМ гр. М. М. Соколенко., 12 МБГМ гр. Д. А. Зотов., 41 ГМ гр. В. С. Четвертак., 41 ГМ […]

IMG-c173a5061d1a364e20a54b9034df8c0e-V
Звіт доцента кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика Тарасенко Віри Григорівни про проходження виробничого стажування

27 листопада 2019 року відбулося засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю.Ялпачика, на якому співробітники кафедри заслухали звіт доцента Тарасенко В.Г. про проходження виробничого стажування у ПП «ДІМІОРС». На обговоренні звіту були присутні проректор з НПР Ломейко О. П., декан механіко-технологічного факультету Кюрчев С. В. та методист Інституту підвищення кваліфікації Бараннік А. […]

Снимок
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»

З 4 по 6 вересня 2019 р. Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі була проведена третя міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». Оргкомітет конференції отримав 126 матеріалів доповідей науковців з 59 навчальних закладів та організацій 17 країн світу […]

46517416_2268339570067505_1012753537504903168_n
Науково-технічна конференція магістрантів та студентів на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

21 листопада 2018 р. відбулося засідання секції «Обладнання переробних і харчових виробництв» у рамках проведення щорічної всеукраїнської студентської науково-технічної конференції в ТДАТУ. В ході проведення конференції заслухали доповіді учасників конференції за підсумками наукових досліджень, які проводились студентами та магістрантами ТДАТУ під керівництвом викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. В конференції взяли участь 28 учасників. […]