Завершився 5-ти річний термін держбюджетних наукових тем з «Галузевого машинобудування» за якими працювали науковці кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.

«Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв» (№ держреєстрації 0116U002729), науковий керівник підпрограми: д.т.н., професор, завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Кирило Самойчук. Виконавці: к.т.н., доц. Паляничка Н.О., асист. Ковальов О.О., асист. В’юнік О.В., к.т.н., доц. Ломейко О.П., к.т.н., доц. Стручаєв М.І., к.т.н., доц. Тарасенко В.Г., д.т.н., проф. Кюрчев С.В., к.т.н., доц. Верхоланцева В.О., к.т.н., доц. Олексієнко В.О., інженер Харитонова Г.І.

«Дослідження закономірностей динамічного впливу на харчову сировину з метою удосконалення сучасного обладнання харчових виробництв» (№ держреєстрації 0116U008438). Робота над темою велася у співпраці з колегами з Харківського державного університету харчування та торгівлі під керуванням д.т.н., професора Дейниченка Г.В. (ХДУХТ). Виконавець від кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика – Самойчук К.О.

Під час роботи над темами були вивчені та проаналізовані  технологічні процеси для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв з метою підвищення ефективності технологічних процесів. Наукова робота включала в себе аналітичні дослідження, проведення лабораторних випробувань, перевірку гіпотез і обробку експериментальних даних, які були виконані за стандартними програмами. Експериментальні дослідження проводилися в лабораторіях ТДАТУ відповідно до прийнятих методик та галузевих стандартів.

За результатами науково-дослідної роботи науковцями кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика  здійснено:

– обґрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока;

– обґрунтування параметрів струминно-щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків;

– оптимізацію параметрів струминного змішування напоїв;

– обґрунтування параметрів і режимів вакуумного охолодження плодів черешні та їх короткотривалого зберігання;

– обґрунтування параметрів плівкового теплообмінника для швидкого охолодження;

– оптимізацію способів зберігання сільськогосподарської продукції та ягід  із застосуванням нових підходів;

– обґрунтування технологічних параметрів прискореного пророщування зерна у циліндричному барабані з іонізацією повітря.

За результатами проведеної наукової роботи обґрунтовано параметри та розроблено нове високоефективне обладнання та технології обробки харчової сировини та продукції. Опубліковано більше 140 наукових публікацій, серед яких 13 у БД Scopus і 18 патентів.

Інформаційний супровід: д.т.н., професор Кирило САМОЙЧУК