Рейтинг Webometrics 2024. ТДАТУ на 51 позиції

Опубліковано січневу редакцію 2024 року міжнародного рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World’s Universities. Це перше видання 2024 року з інституційними ідентифікаторами RoR.

На які популярні спеціальності навчають у ТДАТУ

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг спеціальностей за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.