фахова передвища
Участь науковиці ТДАТУ у розробці стандарту фахової передвищої освіти

21 вересня 2021 року МОН України затвердило стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) галузі знань 01 Освіта /Педагогіка освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (Наказ МОН № 1003 від 21.09.2021 р.). 

агрокебети_
Відео-конференція з впровадження програми «АГРОКЕБЕТИ»

10 квітня 2020 року за підтримки проекту USAID «ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА СХІДНОЇ УКРАЇНИ» (USAID PROJECT “ECONOMIC SUPPORT FOR EASTERN UKRAINE”) в он-лайн режимі відбулася відео-конференція «Вивчення досвіду впровадження магістерської програми «Агрокебети».