Стажування викладачів кафедри ТСС АПК у ТОВ «Хавестер»

Відповідно до затвердженого плану-графіку стажування викладачів кафедри  ТСС АПК  відбулось стажування ст. викладача Бондаря А.М. та ст. викладача Новіка О.Ю. у ТОВ «Хавестер», яке розташоване в Первомайському районі Миколаївської області.

dsc_0067-4-839x560 Надикто
Вчена рада висунула доктора наук, професора Надикто В.Т. у дійсні члени НААН України

14 січня вчена рада ТДАТУ висунула проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності, професора, доктора технічних наук, члена-кореспондента НААН України, Заслуженого діяча науки і техніки України Надикто Володимира Трохимовича кандидатом у дійсні члени (академіки) Національної академії аграрних наук України.

Науковий гурток кафедри публічного управління, адміністрування та права. Підсумки роботи

З початку заснування кафедри публічного управління, адміністрування та права, на ній працює науковий гурток “Практичні аспекти державного управління” (керівник к.н. держ. упр., доцент І. В. Застрожнікова).

Питання забезпечення якості вищої освіти вирішуємо разом

Перехід суспільства до інноваційного сценарію свого розвитку об’єктивно пов’язаний з необхідністю інноваційного реформування вищої школи, що передбачає формування інноваційного клімату у ЗВО, комплексну реалізацію інноваційних освітніх програм та інноваційних методів навчання, створення інноваційної інформаційно-освітньої сфери, а також підвищення якості вищої освіти.

Нова експериментальна лабораторна робота на кафедрі ЕТЕМ. Основні дослідження

Якщо на лекціях студенти постійно працюють, поповнюючи свої конспекти корисною і потрібною інформацією, а на самостійній роботі напружують мозок у пошуках правильного рішення; то лабораторна робота – це більш захоплююче заняття, яке поєднує в собі перевірку знань та отримання колосального досвіду з певної теми.

IMG_8484
Студенти ТДАТУ представили кращі науково-дослідні роботи на конференції

28 листопада відбулося пленарне засідання за результатами Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів організованої Радою молодих учених та студентів ТДАТУ, де були заслухані та представлені найкращі науково-дослідні роботи студентів за 2019 рік всіх факультетів університету.

Конфер_ учасники
VII Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та магістрантів. Засідання секції французької мови

Все більше світ усвідомлює цінності освіти і науки як чинника економічного добробуту суспільства, його конкурентоспроможності на світовому ринку, відчуває потребу у фахівцях, здатних до самостійного набуття нових наукових знань.

Відеоконференція з обговорення земельної реформи

Нині активно запроваджується земельна реформа. Зміни до законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин спрямовані на зміну розпорядника та створення клієнтоорієнтованих сервісів, які будуть максимально діджиталізовані з мінімальним втручанням посадовців.