«Спільнота Волонтерів Об’єднаних Ідеєю» – «СВОІ люди» запрошує на інтенсивний навчальний курс з волонтерського менеджменту

З 22 по 26 квітня (четвер-понеділок) з 10:00 до 15:00 у Запорізькому обласному центру молоді у режимі онлайн відбудеться 5-ти денний інтенсивний безкоштовний навчальний курс з волонтерського менеджменту для волонтерів із Запоріжжя, Мелітополя та Бердянська

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ сертифікована за міжнародним стандартом

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного у минулому, 2020 році, успішно пройшов сертифікацію за міжнародним стандартом якості системи забезпечення якості вищої освіти на відповідність вимогам новому міжнародному стандарту якості ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2018.

Виконання обов’язків робочої групи освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого рівня вищої освіти у період карантину

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» освітньо-професійна програма – це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми

У Таврійському ДАТУ розпочнеться реалізація проєкту «Агрокебети-Схід»

Протягом наступних 15 місяців у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного та Луганському національному аграрному університеті буде реалізовуватися проєкт «Агрокебети-Схід». Це стало можливим завдяки співпраці між засновниками оновленої освітньої програми «Агрокебети» з проєктом «Економічної підтримки Східної України» USAID.

Майбутні агроінженери захищали магістерські роботи іноземною мовою

На механіко-технологічному факультеті триває захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Захист магістерських робіт приймає комісія під головуванням доктора технічних наук, професора кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ Ігоря Паламарчука.

Лекція Девіда Ретінджера «…чому студенти обманюють»

У вівторок, 16 лютого о 16:00 відбудеться лекція радника проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», почесного президента Міжнародного центру академічної доброчесності Девіда Ретінджера «Коли хороші студенти ухвалюють хибні рішення: чому студенти обманюють».

У ТДАТУ розпочався розподіл студентів-випускників

У Таврійському державному університеті імені Дмитра Моторного розпочався розподіл з працевлаштування здобувачів вищої освіти, які завершують навчання у цьому році. Першими про своє місце роботи розповідали студенти-випускники спеціальності 201 «Агрономія».