1
Основні засади та порядок проведення акредитацій освітніх програм спеціальностей факультету АТЕ на 2019-2020 р.

Інструментом зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні є акредитація освітніх програм, що здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

photo_2020-02-11_12-25-37 (2)
Обговорення траєкторії освітнього простору зі студентською радою факультету АТЕ

Студентська рада факультету агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – феномен у царині освітнього самоуправління. Студентство факультету у повній мірі реалізовує своє право вирішувати питання навчання і побуту, брати участь в управлінні факультетом. Відбувається цей процес під керівництвом лідера студентської ради.

Зустріч з омбудсменом ТДАТУ. Обговорення питань академічної доброчесності зі студентами факультету АТЕ

Питання академічної доброчесності, дотримання загальноприйнятих норм морально-етичної поведінки студентами та викладачами університету постійно підіймається кураторами та адміністрацією факультету АТЕ ТДАТУ під час спільних зустрічей з академічною групою.

Сучасний європейський підхід до освітньої та виховної діяльності на факультеті АТЕ

Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію освіти до Європейського співтовариства. Вимогою часу стає підготовка ЗВО фахівців нової якості – здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом усього життя, а головне – бути патріотами рідної землі.

Участь представників ТДАТУ в методичному семінарі Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти

22 січня 2020 року на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбувся регіональний семінар Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для сертифікованих експертів з оцінювання освітніх програм та членів галузевих експертних рад, який був присвячений проблемам акредитації освітніх програм та рекомендаціям щодо застосування критеріїв оцінювання і нормативних документів.

Визначення інноваційних технологій в роботі куратора академічної групи на факультеті АТЕ

Складний хід соціально-економічних реформ у державі, що зумовив зниження рівня життя, нівелювання звичної системи цінностей та міжлюдських стосунків, криміналізація суспільства – все це вимагає пошуку нових шляхів виховання молоді.

Траєкторія розвитку факультету АТЕ у другому семестрі

Факультет Агротехнологій та екології – структурний підрозділ ТДАТУ, що об’єднує п’ять  кафедр та лабораторії, які забезпечують підготовку більш ніж 650 здобувачів вищої освіти денної форми навчання за 7-ма спеціальностями.