Зустріч здобувачів-екологів ТДАТУ з професіоналами-практиками ДЕІ Південного округу

Практика зустрічі з професіоналами-практиками особливо ефективна для розуміння подальшої траєкторії професійного розвитку. Цього разу здобувачі вищої освіти спеціальності 101 Екологія та науково-педагогічні працівники кафедри ГЕЗ були запрошені на зустріч з професіоналами практиками Державної екологічної інспекції Південного округу.

На факультеті агротехнологій та екології ТДАТУ відбулась онлайн-зустріч здобувачів із представником компанії MAVISTA

Одним з важливих елементів навчального процесу є практика. Закордонна практика є однією із складових загальної практичної підготовки студента за освітньо-професійною програмою зі спеціальності. Закордонна практика проходить на підприємствах різних країн світу з розвиненою економікою.

Патенти науковців факультету АТЕ на способи виробництва цукатів черешні – брендової культури регіону

Винахідницька діяльність завжди була одним із пріоритетних напрямків діяльності для нашого університету. ТДАТУ багато років входив до лідерів винахідницького руху ЗВО України. Війна поставила на паузу багато задумів і планів науковців Університету.

Викладачка кафедри геоекології та землеустрою ТДАТУ пройшла міжнародне підвищення кваліфікації

Асистентка кафедри геоекології та землеустрою Поліна Телюк з 22 січня по 1 лютого 2024 року м. Люблін (Республіка Польща).пройшла міжнародне підвищення кваліфікації на тему: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ». 

На факультеті агротехнологій та екології ТДАТУ відбулось засідання старостату

Декан факультету агротехнологій та екології ТДАТУ, к.с-г. доцент Ірина Іванова провела зустріч зі старостами всіх курсів спеціальностей факультету. На старостаті також були присутні заступники декана, завідувачі кафедр та наставники академічних груп.

Участь науковців ТДАТУ у конференції «Спілка сільського зеленого туризму України»

Науково-педагогічні працівники кафедри готельно-ресторанної справи ТДАТУ імені Дмитра Моторного: д.т.н., професор Олеся Прісс та к.с.-г.н., доцент Людмила Кюрчева взяли участь у конференції яку було організовано 30.01.2024 Академією сільського зеленого туризму України.

Співпраця між ТДАТУ та ХНЕУ

Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та кафедра готельного і ресторанного бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця уклали договір про співпрацю.

Науковці кафедри геоекології і землеустрою ТДАТУ пройшли міжнародне стажування

Підвищення кваліфікації та стажування є основним складником професійного розвитку науково-педагогічних працівників кафедри геоекології і землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.