Співпраця між ТДАТУ та Українським національним комітетом міжнародної торгової палати (ICC UKRAINE)

4-го вересня у приміщенні НАН України під головуванням Президента ICC UKRAINE, члена Урядового комітету КМУ, члена Світової Ради міжнародної торгової палати Володимира Щелкунова відбулось засідання Правління Українського національного комітету міжнародної торгової палати (ICC UKRAINE).

заставка
Студенти ТДАТУ навчаються на дистанційних курсах з галузей спеціалізацій від університетів Великобританії та США

У зв’язку з всесвітньою пандемією, спричиненою коронавірусом COVID-19, національна система освіти зазнала великих змін. Усі навчальні заклади України, як і майже усього світу, щоб гарантувати безпечні умови освітнього процесу для своїх студентів, перейшли на дистанційну форму навчання.

Безымянный
Співпраця науки і виробництва – один з головних напрямків розвитку аграрної науки України

Невід’ємним елементом сучасного інноваційного процесу є інтеграція науки і виробництва. Активна співпраця закладів вищої освіти і аграрних підприємств сприяє скороченню інноваційного циклу «наука – техніка – виробництво», створюючи умови для швидкого впровадження досягнень у сфері науки й техніки та забезпечення на цій основі конкурентоспроможності господарських організацій.

unnamed
Проект «Opening the borders» кафедри іноземних мов. Відеозустріч з аргентинськими колегами (відео)

30 квітня в рамках проекту «Opening the borders» відбулася чергова відеозустріч між студентами ТДАТУ та аргентинськими студентами. Цього разу викладач кафедри іноземних мов Наталя Нісаноглу та патнер-колега з Аргентини Luciana Riquelme організували інтелектуально-розважальну «битву» між учасниками.

Співпраця факультету агротехнологій та екології з ОТГ на шляху підготовки кадрів

Спеціальності ТДАТУ посідають важливе місце у контексті реалізації Стратегії регіонального розвитку у Запорізькій області. Факультет АТЕ готує фахівців за 7 освітніми програмами: «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Екологія», «Геодезія та землеустрій», «Цивільна безпека».  

Викладачі кафедри ФБСС – учасники семінару «Кредитні послуги РБ «Аваль»

Колектив кафедри фінансів, банківської справа та страхування активно співпрацює з фахівцями-практиками, залучаючи їх в процеси навчальної та наукової роботи. Слід зазначити, що серед таких фахівців є і випускники спеціальностей кафедри.

Студенти та викладачі ТДАТУ отримали міжнародні сертифікати

Стратегія розвитку сучасної української вищої освіти та її інтеграція у європейський освітній простір висуває нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців різних галузей. Розширення та інтенсифікація міжнародного партнерства потребують якісно нового рівня освіти, який сприяв би формуванню усебічно розвиненої та конкурентоспроможної особистості, здатної до успішної міжкультурної професійної взаємодії та комунікації.

1
Основні засади та порядок проведення акредитацій освітніх програм спеціальностей факультету АТЕ на 2019-2020 р.

Інструментом зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні є акредитація освітніх програм, що здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.