Електронні посібники для вивчення дисципліни “Альтернативні джерела енергії”

Викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного постійно працюють над покращенням якості освіти та наповненням навчально-інформаційного порталу методичними матеріалами.

Викладачі ТДАТУ взяли участь у ІІІ Міжнародній конференції з проектування, моделювання, виробництва DSMIE-2020

Викладачі кафедри мехатронних систем та транспортних технологій професори Анатолій Панченко та Анжела Волошина, а також асистент кафедри сільськогосподарських машин Ігор Панченко взяли участь у роботі ІІІ Міжнародній конференції з проектування, моделювання, виробництва DSMIE-2020.

Науковці ТДАТУ взяли участь у I міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах»

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання.

1456
Курсове проектування з дисципліни «Організація технологічних процесів ремонту машин та обладнання в майстернях підприємств АПК» за допомогою нового посібника

Надруковано новий навчально-методичний посібник до курсового проектування з дисципліни «Організація технологічних процесів ремонту машин та обладнання в майстернях підприємств АПК». Авторський колектив складається з викладачів ТДАТУ, серед яких: Галина Дашивець, Олексій Новік, Ольга В’юник.

У ТДАТУ підбили підсумки роботи наукового гуртка «Удосконалення засобів механізації технологічних процесів на тваринницьких фермах»

Підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, – все це дає наукова робота.

Плідна діяльність наукових гуртків на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Викладачі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика приділяють багато уваги залученню студентів до наукових досліджень. В результаті цієї співпраці студенти представляють наш університет на різноманітних олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях.

Безымянный23
Публікації науковців ТДАТУ у базі Scopus

Науковець не може існувати, якщо результати його теоретичних або практичних досліджень нікому не відомі і не піддаються обговоренню або ніхто не може ними скористатися. Тільки в разі, якщо нашим трудам дається оцінка науковим співтовариством, ми з упевненістю можемо вважати себе ученим. При цьому крім оцінки, не можна відкидати неординарність статті та її корисність.

Обговорення проблематики енергетичної незалежності сільських територій науковцями ТДАТУ

Проблематика енергетичної незалежності сільських територій почала активно обговорюватися в нашій державі лише в останні кілька років, як в зв’язку з загальним загостренням уваги до різних аспектів національної безпеки, так і в зв’язку з гострими кризовими явищами в енергетичному секторі. 

Кафедрою ТСС АПК сформовано та випущено у світ фахове видання – Науковий вісник ТДАТУ

Наука в університетах є важливим сегментом науки держави. Місія та затребуваність університетської науки у справі успішного розвитку галузі освіти та держави має свою специфіку. Вона пов’язана принаймні із трьома напрямами застосування.

2
Участь викладачів ТДАТУ у Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва»

Науково-педагогічні працівники кафедри ТСС АПК регулярно беруть участь у роботі наукових конференцій, де представляють свої наукові здобутки. Доцент Наталія Болтянська та технік Артем Комар взяли участь у роботі Міжнародної науковій конференції «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва».