Екскурсія студентів МТФ на завод «Мотор Січ»

15 вересня 2021 року зав. кафедри ТКМ доцент Олег Пеньов, ст. викладач Олександр Колодій, доцент Віталій Черкун, навчальний майстер каф. ТКМ Наталя Гулевська, керівник Центру кар’єри та працевлаштування ТДАТУ Наталя Ругно, та студенти кураторськаої групи 22САІ, 23САІ та 31 АІ побували на заводі «Мотор Січ», м. Запоріжжя.

Тиждень безпеки дорожнього руху у ТДАТУ

Генеральною Асамблеєю ООН на 74-й сесії була ухвалена Резолюція А/ 74/L.86 “Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі”, відповідно до якої 2021-2030 роки проголошуються Другим Десятиліттям дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Захист докторської дисертації завідувача кафедри машиновикористання у землеробстві Володимира Кувачова

На підтвердження того, що карантин – це не привід для завмирання наукового життя у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, 23 квітня 2021 року, у спеціалізованій вченій раді Д 18.819.01 відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи завідувача кафедри «Машиновикористання у землеробстві» Володимира Кувачова.

Участь викладачів ТДАТУ у підготовці проєкту на міський STEM-фестиваль педагогічного досвіду

В умовах реформування системи освіти в Україні особливої ваги набуває проблема, пов’язана з прагненням сучасної молоді знайти місце рівноправного партнера у суспільних процесах, які протікають швидко і вимагають від них одночасно високого рівня загальної підготовки й ґрунтовних знань в обраній сфері професійної діяльності.

Студент механіко-технологічного факультету Ярослав Антропов отримав іменну стипендію Дмитра Моторного

Cтало вже доброю традицією на початку кожного семестру відзначати кращих студентів, які мають відмінні оцінки у навчанні, активно займаються науковою та громадською діяльністю, іменною стипендією Дмитра Моторного.

Майбутні агроінженери захищали магістерські роботи іноземною мовою

На механіко-технологічному факультеті триває захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Захист магістерських робіт приймає комісія під головуванням доктора технічних наук, професора кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ Ігоря Паламарчука.

Предметні олімпіади на кафедрі сільськогосподарських машин

На кафедрі сільськогосподарських машин підбили підсумки олімпіади здобувачів вищої освіти з дисциплін: «Сільськогосподарські та меліоративні машини» для магістрів агроінженерів та «Сільськогосподарська меліорація» для бакалаврів агрономів.

Науковці механіко-технологічного факультету – офіційні опоненти на захисті дисертації

4 грудня у Спеціалізованій вченій раді Д 26.059.03 в Національному транспортному університеті м. Київ відбувся захист кандидатської дисертаційної роботи Петра Аксьома на тему: «Поліпшення властивостей відновлювальних деталей засобів транспорту».