Студентам розповіли про важливість вибору професії

Вибір майбутньої професії – це один з важливих кроків у житті кожної людини. Цей глобальний для себе вибір молоді люди роблять ще у школі. Поставитися до цього вибору потрібно як до початку нового цікавого життєвого етапу, а не як до необхідності.

Покращення матеріальної бази для якісної підготовки фахівців спеціальності «Галузеве машинобудування»

Кафедра ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного має одну з найкращих матеріально-технічних баз серед аналогічних кафедр України. Це було визнано більш ніж 15 представниками ЗВО-учасників Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «ОПХВ».

ТДАТУ – учасник семінару «Впровадження внутрішньої системи моніторингу якості освіти в ЗВО»

Головною метою освітньої діяльності закладу вищої освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. Якість освіти розглядається у нерозривній єдності якості процесу (діяльності) і якості результату.

vynakhid-roku-062020
Диплом конкурсу “Винахід Року 2020”

Науково-педагогічні працівники кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю. Завдяки плідній співпраці викладачів кафедри та студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Обладнання переробних і харчових виробництв”, вже стала традиційною участь у конкурсі “Винахід року”. Не став виключенням і 2019-2020 навчальний рік.

Кирилл Дуда
Виробнича практика студентів МТФ

Виробнича практика студентів механіко-технологічного факультету ТДАТУ підходить до свого завершення. Згідно календарного плану її проходили студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», що навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструювання та технології машинобудування».

Електронні посібники для вивчення дисципліни “Альтернативні джерела енергії”

Викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного постійно працюють над покращенням якості освіти та наповненням навчально-інформаційного порталу методичними матеріалами.

Викладачі ТДАТУ взяли участь у ІІІ Міжнародній конференції з проектування, моделювання, виробництва DSMIE-2020

Викладачі кафедри мехатронних систем та транспортних технологій професори Анатолій Панченко та Анжела Волошина, а також асистент кафедри сільськогосподарських машин Ігор Панченко взяли участь у роботі ІІІ Міжнародній конференції з проектування, моделювання, виробництва DSMIE-2020.

Науковці ТДАТУ взяли участь у I міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах»

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання.