Безымянный222
Підсумки олімпіади ТДАТУ з дисципліни «Машиновикористання техніки в тваринництві»

Сучасні тенденції розвитку тваринництва спричинили потребу впровадження системи раціональних принципів виробництва продукції тваринництва, появу його нових функціональних особливостей, які полягають в тім, що комплекти машин та обладнання формують відповідно до технологій утримання тварин, виробництва й зберігання кормів, включаючи засоби механізації транспортних і допоміжних робіт, а також засоби автоматизованого контролю та керування технологічними процесами.

1282870
Підсумки роботи студентського клубу «Знавці правил дорожнього руху»

Інтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, вимагають створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Новий навчальний посібник «Типові дорожньо-транспортні ситуації» від науковців ТДАТУ

Структурно-змістова реформа вищої школи, введення нових державних освітніх стандартів, надання самостійності університетам в реалізації ОПП вимагають створення надійного інформаційного базису вищої освіти і, перш за все, системи науково-методичних підходів до навчального книговидання.

Підсумки роботи студентського клубу за інтересами «Майстер машинного доїння»

Формування нової генерації студентської молоді з творчим мисленням є потребою суспільства на сучасному етапі його розвитку. Тому реформування системи вищої освіти України в напрямку визнання студента центральною фігурою освітнього процесу з одночасним розвитком його пізнавальної активності є обґрунтованою необхідністю.

Студент механіко-технологічного факультету отримав стипендію імені Дмитра Моторного

Підготовка висококваліфікованих фахівців агропромислового сектору, здатних швидко адаптуватися в умовах динамічного розвитку суспільства – це пріоритетне завдання всіх закладів вищої освіти. В Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного окрім якості навчання велика увага приділяється також заохоченню студентів, які мають високі досягнення у навчанні та науковій діяльності.

2121
Пам’яті видатного вченого…

20 лютого 2020 року на 77-ому році пішов з життя видатний вчений та діяч у галузі освіти Володимир Аксентійович Дідур.

DSC_0006_1
Зустріч академічної спільноти механіко-технологічного факультету зі студентським омбудсменом ТДАТУ

У Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного велика увага приділяється питанню дотримання правил академічної доброчесності та норм поведінки всіх учасників освітнього процесу. Дане питання постійно обговорюється керівництвом механіко-технологічного факультету, викладачами та кураторами під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти.

Участь викладачів кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ у проекті соціальної дії «ProfУСПІХ: стратегія професійного вибору»

Одним з відповідальних кроків життя, що визначають долю людини, є вибір професії. Якщо вибір зробити правильно, то людина буде вчитися і працювати із задоволенням, не помічаючи ні часу, ні втоми, і тоді професійна успішність людині гарантована. Мрія й реальність – як їх поєднати?