Науковці ТДАТУ отримали патент на винахід

Важливою складовою при підготовці магістрів, передбаченою стандартами вищої освіти є наукова. Під час вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» здобувачами освітнього ступеня «Магістр» ОПП «Галузеве машинобудування» одним з показників успішного засвоєння практичного матеріалу й чіткої взаємодії між викладачем та студентом є написання заявки на патент. 

Семінар щодо оцінки, оптимізації і просування сайту ТДАТУ

27 січня 2021 року відбувся семінар, присвячений оцінці, оптимізації і просуванню сайту ТДАТУ, на якому були присутні завідувачі кафедр та особи, відповідальні за наповнення сайтів кафедр. З вступним словом виступили ректор Володимир Кюрчев та проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Ломейко. 

Презентуємо збірник матеріалів конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»

Вийшов з друку збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» яка проводилась 24 листопада на базі кафедр «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Дослідження науковців ТДАТУ в умовах карантину

11 листопада 2020 року співробітники кафедри машиновикористання в землеробстві Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного розпочали нові наукові дослідження.