Презентуємо збірник матеріалів конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»

Вийшов з друку збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» яка проводилась 24 листопада на базі кафедр «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Участь науковців ТДАТУ у Міжнародній науково-практичній конференції: «Інноваційні технології в агропромисловому виробництві (теорія і практика)»

Викладачі кафедри «Електротехніка і електромехніка імені професора В.В. Овчарова» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: к.т.н., доценти Ірина Попова, Сергій Курашкін та Діна Нестерчук взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників і наукових співробітників «Інноваційні технології в агропромисловому виробництві (теорія і практика)». 

Презентуємо збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів

Вийшов електронний варіант першого тому збірника тез доповідей механіко-технологічного факультету, поданих на VIII Всеукраїнську науково-технічну конференцію магістрантів і студентів (відповідальний за випуск ст. викладач кафедри технічної механіки та комп’ютерного проєктування імені професора В.М. Найдиша, к.т.н. Юлія Холодняк).

Підсумки ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

27 листопада було завершено роботу IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі», яка проходила на базі кафедри технічного сервісу та систем в АПК з 2 по 27 листопада.

Міжнародна науково-практична конференція «Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations-2020»

26 листопада у Таврійському державному агротехнологічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасні шляхи розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації» International Research and Practice Conference «Modern development paths of agricultural production: trends and innovations – 2020).

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»

24 листопада в онлайн-форматі з використанням платформи ZOOM, кафедрами «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи» ТДАТУ була організована та проведена міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв».

VIIІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2020 року: засідання секції «Вища математика і фізика»

На кафедрі вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного у рамках VIIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2020 року відбулося засідання секції «Вища математика і фізика» в Online-форматі на платформі Zoom.

Студентська наукова конференція на кафедрі «Фінанси, банківська справа та страхування»

На кафедрі «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі платформи ZOOM відбулося секційне засідання в рамках VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і магістрантів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.