Участь викладачів факультету ЕКТ у науково-популярному заході E-Drive DniproTechFest (відео)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – сучасна спеціальність, під час навчання якої студенти отримують глибокі знання в сфері виробництва, розподілу і споживання електроенергії, систем теплопостачання, використання поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії.

Виконання обов’язків робочої групи освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого рівня вищої освіти у період карантину

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» освітньо-професійна програма – це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми

Магістри факультету ЕКТ урочисто отримали дипломи

72 випускника-магістра факультету енергетики і комп’ютерних технологій урочисто отримали дипломи. Серед них, вже колишні здобувачі вищої освіти спеціальностей: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і «Комп’ютерні науки». Вони прощалися з незабутнім світом студентства, попереду – перший крок у доросле життя.

Кафедра комп’ютерних наук ТДАТУ у Міжнародному науковому просторі

Участь у міжнародних конференціях сприяє розвитку наукової співпраці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного із закладами вищої освіти інших країн, поширенню наукової інформації та встановленню наукових зв’язків.

VIIІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2020 року

На кафедрі електротехнологій та теплових процесів Таврійського державного агротехнологічного університету імены Дмитра Моторного відбулась VIIІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2020 року.