На кафедрі «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі платформи ZOOM відбулося секційне засідання в рамках VІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і магістрантів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Секція за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування» налічувала близько 35 учасників, серед них студенти і магістранти ТДАТУ та студенти Мелітопольського коледжу ТДАТУ.

На секційному засіданні заслухано десять доповідей, що були підготовлені на достатньо високому рівні та супроводжувались мультимедійними презентаціями. Теми наукових доповідей містили цікаві наукові дослідження за різними фінансовими напрямами. Зокрема, в ході дискусії було обговорено актуальні питання фінансової підтримки розвитку сільського господарства, інновацій в сфері банківських та фінансових послуг, впливу іноземних інвестицій на економіку України тощо.

Учасники були нагороджені сертифікатами та грамотами за активну участь у науково-дослідній роботі. А за кращу презентацію доповіді грамотами були відзначені наступні учасники конференції:

Серед студентів ТДАТУ імені Дмитра Моторного особливо відмітили доповіді: Ірини Мазурової, студентки 31 ФБ на тему «Фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських підприємств» (науковий керівник – к.е.н., доцент Захарова Н.Ю.); Катерини Марченко, магістранта 11МБФБ, на тему «Комплаєнс та корпоративна етика банку» (науковий керівник – к.е.н., доцент Наталія Радченко) та Карини Комарової, студентки 41 ФБ, на тему «Особливості особистого страхування на сучасному етапі трансформації страхової системи України» (науковий керівник – к.е.н., доцент Наталя Рубцова)

Серед студентів ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» особливу увагу до себе привернули доповіді: Вероніки Стеценко на тему «Основи управління товарними запасами підприємства» (науковий керівник – Ірина Биковська) та Альони Семенюк на тему «Загрози і перспективи розвитку аграрного сектору України» (науковий керівник – Наталія Панченко)

Наталя Рубцова,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування