На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 про заходи щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020 та на підставі наказу ректора ТДАТУ Володимира Кюрчева «Про оголошення карантину та заходи запобігання епідемії короновірусної інфекції» від 11.03.2020р. №373К у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, включаючи відокремлені структурні підрозділи, в період з 12.03.2020р. по 03.04.2020р. оголошено карантин.

У зв’язку з цим, на період дії карантину відмінені аудиторні заняття для здобувачів вищої освіти університету усіх форм навчання і спеціальностей та заборонено проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території університету.

Навчальним відділом за погодженням з деканами факультетів і керівником ННІ ЗУП скореговані графіки навчального процесу, які передбачають на період дії карантину здійснювати освітній процес шляхом дистанційного навчання здобувачів вищої освіти на Навчально-інформаційному порталі університету. Для забезпечення самостійного вивчення навчального матеріалу з дисциплін з 16.03.2020р. по 03.04.2020р. на Навчально-інформаційному порталі розроблені і оприлюднені «Індивідуальні плани дистанційного навчання» для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання і спеціальностей.

Наказом встановлено, що на період дії карантину для адміністративно-управлінського, обслуговуючого та допоміжного персоналу режим роботи без перерви з 9.00 до 15.30. Науково-педагогічні і педагогічні працівники працюють зі здобувачами вищої освіти в дистанційному режимі, а також виконують згідно індивідуальних планів методичну, наукову і організаційну роботу. Працівники, які мають дітей віком до 14 років, за бажанням мають право оформити відпустку по догляду за дитиною.

Забороняються на період дії карантину відрядження по території України та направлення за кордон науково-педагогічних і педагогічних працівників та співробітників університету, а також проходження закордонної практики здобувачами вищої освіти.

Розроблено та затверджено план профілактичних заходів щодо запобігання епідемії короновірусної інфекції. Здобувачі вищої освіти та співробітники університету, які перебувають за кордоном, зобов’язані після повернення пройти медичне обстеження щодо наявності короновірусної інфекції. У разі встановлення обґрунтованої підозри щодо наявності у співробітників університету ознак можливого захворювання короно вірусною інфекцією, необхідно невідкладно інформувати проректора з науково-педагогічної роботи та співробітників медичного пункту.

Працівники із симптомами вірусного захворювання не допускаються до робочих місць. Після отримання рекомендацій лікаря медичного пункту університету, діяти відповідно до зазначених рекомендацій, визначених на підставі наказу МОЗ України від 25.02.2020 № 553 «Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі».

На випадок захворювання короновірусною інфекцією у гуртожитках підготовлені ізолятори, а також проводиться щоденний моніторинг стану осіб, які мешкають у гуртожитках.

На період дії карантину посилюється контроль за дотриманням працівниками санітарно-гігієнічних норм, за забезпеченням дезінфекційного режиму та щоденної санітарної обробки приміщень на території університету та гуртожитків. З боку охорони університету та чергових корпусів посилено контроль за допуском сторонніх осіб та відвідувачів на територію університету.

Олександр Ломейко, проректор з науково-педагогічної роботи