03 квітня 2023 р. викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, професор Тетяна Шарова та доцент Аліна Землянська взяли участь у засіданні предметної (галузевої) експертної комісії МОН з літератури (української та зарубіжної), що було організоване ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Координувала роботу засідання Олена Гайдамака – начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти Нової української школи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

На засіданні було озвучено результати експертизи підручників для 10 класу з української та зарубіжної літератур для стандартного та профільного рівнів навчання, рецензентами яких виступили й викладачі ТДАТУ. Після прийняття рішення щодо надання цих навчальним виданням Грифу МОН для використання в закладах освіти вони висуватимуться на конкурс з метою обрання вчителями-предметниками найбільш якісних та придатних для використання.

Подібні засідання відбуваються періодично, відповідно до того, коли оголошується конкурс на видання підручників для закладів загальної середньої освіти. Цьогоріч це вже третє засідання, де збираються філологи з усієї країни аби презентувати власні експертні висновки та рекомендувати підручники на Гриф МОНУ.

Злагоджена робота членів експертних груп та експертної комісії, у складі яких провідні науковці, викладачі закладів вищої освіти, вчителі-практики, має як результат якісний освітній продукт для навчання й виховання молодого покоління.

У подальшому професор Тетяна Шарова та доцент Аліна Землянська будуть долучатись до експертизи модельних навчальних програм з української та зарубіжної літератур, що використовуватимуться у закладах загальної середньої освіти.

Професорсько-викладацький склад Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного завжди долучаються до різноманітних комісій, експертних груп при МОН, НАЗЯВО, НАК, а також заходів всеукраїнського рівня.