У перші дні нового навчального року на кафедрі Електроенергетика і автоматизація відбулися звіти аспірантів щодо виконання наукових досліджень за попередній навчальний рік.

До розгляду були представлені роботи аспіранта Кабалдова Ю.К. з темою дисертаційного дослідження “Обґрунтування технологічних параметрів і режимів процесу сушки молока електромагнітним полем надвисокої частоти” (науковий керівник к.т.н. ст. викладач Лобода О.І.) та аспіранта Семендяєва О.Є. з темою – “Обґрунтування складу та режимів роботи електромеханічного комплексу обприскування садів” (науковий керівник к.т.н. доцент Кашкарьов А.О.)

Аспірантами були представлені результати власних досліджень, які проводились за рік, список опублікованих статей та оформлених патентів, плани роботи на наступний рік. Під час представлення звітів аспіранти показали достатній рівень знань та повністю виконали плани роботи за минулий рік.

Також були заслухані відгуки керівників про роботу аспірантів, які позитивно оцінили роботу молодих науковців та представили плани роботи на наступний рік.

За результатами звітів кафедрою було одноголосно прийнято рішення – затвердити роботу аспірантів та перевести молодих науковців на наступний рік навчання.

За матеріалами кафедри Електроенергетика і автоматизація