IMG_201522-24 травня у Таврійському державному агротехнологічному університеті на базі кафедри маркетингу відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Аграрний маркетинг».

Учасниками ІІ туру олімпіади стали 118 студентів з 24 закладів вищої освіти України, котрі продемонстрували найкращі результати під час І туру олімпіади в університетах за місцем навчання.

Умовами проведення ІІ етапу олімпіади передбачено визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів. Оцінювання робіт проводилося у режимі шифрування відповідей студентів, коли кожен учасник самостійно обирав свій порядковий номер. Один з учасників олімпіади обрав варіант завдань для всіх.

В процесі роботи учасники вирішували запропоновані конкурсні завдання, які складалися з розв’язання практичних завдань та комп’ютерного тестування. Завдання варіювалися відповідно до освітнього ступеня учасників олімпіади і передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь та навичок з аграрного маркетингу.

Журі, до складу якого входили професори з провідних ЗВО України, під головуванням д.е.н., завідувача кафедри маркетингу ТДАТУ Легези Д.Г. за результатами виконання конкурсних завдань та сумарною кількістю балів визначило наступних переможців олімпіади:

Диплом І ступеня – Вовк Ірина Вікторівна, Таврійський державний агротехнологічний університет;

Диплом ІІ ступеня – Шишко Анастасія Володимирівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;

Диплом ІІ ступеня – Бондаренко Анастасія Сергіївна, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;

Диплом ІІ ступеня – Мічурін Остап Володимирович, Львівський національний аграрний університет;

Диплом ІІ ступеня – Кириленко Анастасія Анатоліївна,  Національний університет «Львівська політехніка;

Диплом ІІ ступеня  – Войналович Анастасія Миколаївна, Миколаївський національний аграрний університет;

Диплом ІІІ ступеня – Бенько Володимир Володимирович, Таврійський державний агротехнологічний університет;

Диплом ІІІ ступеня – Латинська Ірина Ігорівна, Миколаївський національний аграрний університет;

Диплом ІІІ ступеня – Шулєпова Софія Миколаївна, Сумський національний аграрний університет;

Диплом ІІІ ступеня Мєщанін Дар’я Віталіївна,  Харківський національний економічний університет ім.Семена Кузнеця;

Диплом ІІІ ступеня –  Литвинов В’ячеслав Олександрович, ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет.

Крім того, за рішенням журі низка учасників олімпіади, які показали достатньо високий рівень знань, були нагороджені грамотами. Всі учасники отримали сертифікати, а викладачі – подяки за активну участь у підготовці студентів до II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

В рамках олімпіади також було проведено конкурс науково-творчих проектів за різноманітною тематикою, яка стосується сучасних тенденцій розвитку аграрного ринку Україні, спонсорами якого виступили відомі підприємства. Дякуємо за активну участь в організації II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за навчальною дисципліною «Аграрний маркетинг» колективам оптового сільськогосподарського ринку «Нежданний», ТОВ «Аріс», Українського проекту бізнес розвитку плодоовочівництва, ТОВ «Лідер», ПП «Діміорс», ГК «Турбоком», мережі магазинів «Дом мебелі».

В рамках культурної програми для учасників олімпіади та супроводжуючих їх викладачів були організовані екскурсії на підприємства міста Мелітополя, а саме: ТОВ «Мелітопольський хлібокомбінат», кондитерське виробниче підприємство ТОВ «Аріс», Мелітопольський пивоварний завод ПП «Діміорс» та Мелітопольський завод турбокомпресорів ТОВ «Турбоком».

Учасникам II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за навчальною дисципліною «Аграрний маркетинг» щиро бажаємо успіхів, розвитку професійних компетенцій і наснаги, сил для досягнення своєї мети, упевненості в собі, продовжувати вчитися і самовдосконалюватися.

За матеріалами: кафедра маркетингу