20 перспективних спеціальностей пропонує вступникам лідер вищої аграрної освіти України – Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. До тих спеціальностей, яким багато років навчають у ТДАТУ, нещодавно додалися й нові: «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерне проектування і дизайн».

ТДАТУ пишається своїм науково-педагогічним колективом, у складі якого 46 докторів наук, професорів, більше 250 кандидатів наук, доцентів, серед них: академіки та члени-кореспонденти галузевих академій наук України, науковий доробок яких відомий далеко за межами нашої держави.

Навчальні аудиторії і лабораторії ТДАТУ оснащені сучасним устаткуванням. Студенти Таврійського ДАТУ мають можливість пройти виробничу практику за кордоном. Університет співпрацює з багатьма країнами світу: США, Франція, Нідерланди, Німеччина, Польща, Швеція, Швейцарія та іншими. Студенти 3-4 курсів мають можливість пройти курси військової підготовки та отримати звання офіцера запасу, що значно розширює можливості для працевлаштування.

У нас запроваджена дуальна форма навчання, коли здобувачі вищої освіти практичну частину матеріалу засвоюють безпосередньо на підприємствах, тим самим, мають можливість гарантованого працевлаштування. З 2020 року Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного став представником аграрних ЗВО півдня України, де успішно реалізується новітня магістерська програма «Агрокебети».

Має наш університет спортивний клуб «Таврія-університет», Центр культури і дозвілля студентів та Наукову бібліотеку з потужними фондами друкованих та електронних примірників. Не кожен великий заклад вищої освіти може похвалитися власною лабораторією «Навчальне кафе», де готують страви саме студенти університету під час начальної практики, та великим спортивно-оздоровчим комплексом «Салют» на мальовничому узбережжі Азовського моря.

Саме тут… якісна освіта, гарантоване працевлаштування, міжнародна практика, військова підготовка … твій ТДАТУ!

Обери свою майбутню спеціальність прямо зараз.


Денис Водоп’янов, начальник РВВ “Агро Таврія”,
за поданням відділу профорієнтації та довузівської підготовки