1282870Інтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, вимагають створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Сучасна система вищої освіти в умовах ринкової економіки, зорієнтована на розвиток самоосвіти, формування пізнавальної ініціативи студентів. Особистісний підхід, диференціація унікальних особливостей кожного студента, дає змогу організувати навчання студентів в руслі сучасних тенденцій мобільної готовності до навчання та саморозвитку, де пізнавальна діяльність набуває творчого, пошукового характеру, проявляється інтелектуальний та творчий потенціал студентів, реалізуються їх дослідницькі здібності.

Діяльність здобувачів вищої освіти в клубах за інтересами є продовженням освітнього процесу. В клубі «Знавці правил дорожнього руху», який функціонує на кафедрі МСТТ, під керівництвом доцента Олега Болтянського, основна робота направлена на формування та пропаганду моделі безпечної поведінки та позитивного ставлення до вимог безпеки учасників дорожнього руху, на вироблення культури управління транспортними засобами, розширення інформації про причини небезпечних ситуацій на дорогах задля поглиблення знань з правил дорожнього руху.

Мета Клубу – сприяння підвищенню рівня знань з Правил дорожнього руху серед студентської молоді, вивчення нормативних актів і документів, що пов’язані з регулюванням дорожнього руху, виховання професійної компетентності та професійного кругозору, уміння застосувати знання Правил для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Після запровадження в Україні карантину через епідемію коронавірусу продовження роботи студентського клубу стало можливим завдяки використанню платформи Zoom, яка дозволяє проводити відеоконференції, онлайн-зустрічі, створювати чати.

21 травня 2020 року у режимі онлайн були підведені підсумки роботи клубу за 2019-2020 навчальний рік та проведено конкурс «Кращий знавець ПДР».

Було розглянуто низку питань. Серед них:

– опрацювання класифікації чинників, що сприяють безпеці дорожнього руху чи викликають її порушення;
– аналіз науково-дослідних робіт щодо проблем безпеки дорожнього руху;
– використання у профілактиці дорожньо-транспортного травматизму інформаційних технологій.

Після обговорення відеопрезентацій учасників та рішення практичних ситуаційних завдань, вирішили переможцями конкурсу «Кращий знавець ПДР» визнати Богдана Маркова – 22 АІ група, Віктора Білоножка – 12 МБ АІ група та Анастасію Сельську – 15 МБ АІ група механіко-технологічного факультету.

За матеріалами сайту кафедри МСТТ