Найбільш ефективним інструментом боротьби з наслідками зміни клімату, на думку вчених, є передові енергозберігаючі технології. За допомогою цих технологій та інноваційних рішень можна підвищити енергоефективність, сприяти раціональному використанню ресурсів та скорочення викидів парникових газів. Енергозбереження також дозволяє поєднувати переваги від впровадження інтелектуальних рішень для захисту навколишнього середовища з економічною вигодою.

Енергоефективність та енергозбереження входять до п’ятірки пріоритетних напрямків технологічного розвитку. В даний час проблема ресурсозбереження стає гранично гостросоціальною. Особливий науковий інтерес представляє енергетичне забезпечення сільськогосподарського виробництва. Галузі агропромислового комплексу України є складними і своєрідними об’єктами з точки зору енерго- та електрозабезпечення, тому проблема енергозбереження в кожній з галузей АПК в умовах нестримного зростання тарифів на енергоносії вельми актуальна. Для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції АПК країни повинен розвиватися інтенсивно, використовуючи інноваційні енергозберігаючі технології. Викладачі кафедри ТСС АПК активно долучаються до дослідження означених питань.

Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві – вагома складова частина навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві», що визначає комплекс організаційних, правових, наукових, виробничих, технічних, інформаційних і економічних заходів, реалізація яких спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів і нетрадиційних відновлюваних джерел енергії при виробництві продукції АПК, зокрема галузі тваринництва.

У травні 2020 року вийшов з друку підручник «Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві» розроблений викладачами кафедри технічного сервісу та систем в АПК з метою підвищення якості освітнього процесу, рекомендований до друку рішенням Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Автори: доц. Борис Болтянський, проф. Олександр Скляр, доц. Радміла Скляр, доц. Наталія Болтянська та ст. викл. Сергій Дереза.

Рецензентами виступили:

В.Т. Дмитрів – доктор технічних наук, професор кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка»;

В.М. Сиротюк – кандидат технічних наук, професор кафедри електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету;

К.О. Самойчук – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

За матеріалами сайту кафедри ТСС АПК