Запрошуємо викладачів і науковців ТДАТУ надсилати усі публікації за 2022 рік до наукової бібліотеки на e-mail: lib.nauka@tsatu.edu.ua для подальшого розміщення у ElarTSATU.

Електронний науковий архів Університету ElarTSATU сприяє зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній інформаційній мережі, а також збільшення цитованості наукових публікацій, результатів досліджень співробітників та студентів університету.

Розміщення публікацій в Інституційному Репозитарії сприяє популяризації університету, підвищує індекс цитування науковців і свідчить про приєднання  ЗВО до сучасної світової системи наукових комунікацій.