Loading Події

« Усі Події

Молодим вченим ТДАТУ пропонують взяти участь у конкурсному відборі проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок

Листопад 14 - Грудень 30

Шановні колеги!

 Міністерством освіти і науки України оголошено конкурсний відбір проектів молодих учених та оприлюдненовідповідний наказ №996від 09.11.2022«Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених»(див. прикріплення).

Конкурс проводиться з метою забезпечення підтримки молодих учених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних  проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці.

Запрошуємо молодих науковців та дослідницькі групи НДІ університету взяти участь у першому (внутрішньоуніверситетському) етапі цього Конкурсу.

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи наукових установах, підпорядкованих МОН.

Керівником проєкту має бути молодий вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.

Відбір проектів проводять науково-технічні ради НДІ, результати затверджуються Вченою радою університету.

Подальше виконання цих робіт і розробок буде відбуватися за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою (див. прикріплення).

Форма проекту вказана в додатку 1наказу МОН від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління  Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними» (див. прикріплення).

Умови конкурсу наводяться в наказі ректора університету (див. прикріплення).

Відбір проєктів здійснюватиметься у два етапи:

  • на рівні університету: завершити відбір та подати проєкти до МОН в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах»(http://www.mon.dntb.gov.ua/) необхідно буде до 25 листопада 2022 р. та в паперовій формі надіслати документи до МОН – до 01грудня поточного року;
  • на рівні МОН:до 21 грудня 2021 р. заплановано проведення експертизи проєктів за фаховими напрямами конкурсу (див прикріплення). До 29 грудня Конкурсна комісія МОН повинна проаналізувати роботу Експертної ради та визначити проєкти, рекомендовані до виконання. Після чого проєкти-переможці конкурсу будуть затверджені наказом міністерства, а виконання проєктів розпочнеться у 2023 році.

За довідковою інформацією звертатися до ради молодих вчених ТДАТУ (Лемещенко-Лагода В.В..) та науково-дослідної частини ТДАТУ (Прус Ю.О.) По заповненню в проекті п. 8 «Фінансове обґрунтування витрат для виконання проекту» звертатися до начальника НДЧ Пруса Ю.О.

1. Наказ 996 від 09.11.2022

2. Тематика проектів наукових робіт молодих вчених

3. Форма проекту-2022

4. Умови конкурсу-2022

5. Науково-експертний висновок-2022

Деталі

Початок:
Листопад 14
Закінчення:
Грудень 30