Студенти 4-го курсу спеціальності 201 «Агрономія» звітували про проходження виробничої практики на сільськогосподарських підприємствах.

Здобувачі вищої освіти надали змістовні звіти та відповіли на поставлені запитання стосовно основних моментів проходження виробничої практики. Комісія протягом кількох днів приймала звіти студентів, оцінювала їх роботу, оформлення документації та щоденників.

Виробнича практика є складовою частиною підготовки висококваліфікованого фахівця аграрного профілю. Від завдання практики, місця проведення, організації, ставлення до її виконання залежить рівень його кваліфікації, знання та уміння реалізувати виробничі процеси, проводити моніторинг і паспортизацію земель, приймати рішення щодо розвитку ринкових виробничих відносин і наукового прогресу, що в підсумку має забезпечити збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, поліпшення родючості ґрунтів та навколишнього природного середовища.

Викладачі побажали студентам подальших успіхів у навчанні та вдосконалення професійних навичок.

Редакційно-видавничий відділ