Міністерством освіти і науки затверджений оперативний план відомства на 2022 рік, зокрема, й у вищій освіті.

Стратегічними цілями МОН цього року має стати:

– якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих;
– планується надати право закладам вищої освіти реалізовувати всі види автономії, зокрема, фінансової. Задля цього до парламенту буде внесений законопроект, який надасть вишам повноваження:
– самостійно розпоряджатися коштами,
– визначати внутрішню систему та рівень оплати праці,
– вільно залучати інвестиції, залишаючись при цьому неприбуткової організацією.

Також будуть реалізовані норми Бюджетного кодексу щодо затвердження порядку, яким буде встановлено формульний розподіл державного фінансування закладів вищої освіти за результатами їхньої діяльності.

– запуск електронної системи моніторингу працевлаштування випускників;

– запроваджені контракти з ректорами, що міститимуть цільові показники діяльності ЗВО, досягнення яких повинен забезпечити керівник закладу вищої освіти, та механізми перевірки досягнення таких цільових показників.

– планується визначити основні цілі та пріоритети розвитку вищої освіти з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки;

– заплановано проведення оптимізації мережі закладів вищої освіти в Україні, в тому числі з урахуванням перспектив їх розвитку та наявності мережі гуртожитків;

– розширення застосування технологій ЗНО для забезпечення доброчесності доступу та рівних умов для абітурієнтів при вступі для здобуття вищої освіти;

– реалізація пілотного Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та (або) його окремих елементів з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.

Оперативним планом МОН на 2022 рік також визначені інші цілі у напрямі розбудови дієвої системи забезпечення якості вищої освіти, створенні системи вищої освіти, якій довіряють українські роботодавці, задоволенні освітніх потреб населення щодо професійного розвитку тощо.

Відділ інформації та аналітики ЦІТІС,
за матеріалами сайту osvita.ua