1Інструментом зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні є акредитація освітніх програм, що здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Акредитація освітньої програми – оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою щодо відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання його вимог, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

Активну участь у обговоренні основних засад та порядку проведення акредитацій освітніх програм спеціальностей факультету Агротехнологій та екології у 2019-2020 н.р. взяли ректор університету, д.т.н., проф. Кюрчев В.Н., а також перший проректор Скляр О.Г., проректор з НПР Ломейко О.П, декан факультету АТЕ Іванова І.Є, начальник навчально-методичного центру університету  Болтянська Н.І., гаранти спеціальностей та професорсько-викладацький склад, що забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за ОП «Екологія», «Геодезія та землеустрій», «Цивільна безпека», представники студентської спільноти.

12 лютого у межах підготовки до акредитації освітніх програм за спеціальностями «Екологія», «Геодезія та землеустрій», «Цивільна безпека» відбулася презентація та обговорення деканом факультету, гарантами та завідувачами випускових кафедр факультету Агротехнологій та екології критеріїв оцінювання якості освітньої програми. Кадрова автономія ЗВО означає, що саме заклад є відповідальним за прийняття рішення щодо викладання певної дисципліни конкретним викладачем. Водночас, ЗВО повинен мати раціональне пояснення щодо кожної дисципліни в термінах академічної або професійної кваліфікації викладача.

Керівником структурного підрозділу Івановою І.Є. було зроблено звернення до всіх представників академічної спільноти університету, що забезпечують підготовку фахівців за зазначеними ОП, стосовно їх відповідності професійній кваліфікації, цілям та програмним результатам навчання. Умови розвитку освітнього процесу потребують проводити добір викладачів з урахуванням визначених цілей ОП.

Гарант ОП «Цивільна безпека» професор Рогач Ю.П. визначив цілі ОП, проаналізував динаміку змін та розвиток ОП за останні 5 років. Також разом з академічною спільнотою, що забезпечує підготовку фахівців в галузі цивільної безпеки, надано реалістичну оцінку перспектив спеціальності відповідно до місії та стратегії ЗВО.

Завідувачка кафедри геоекології та землеустрою проф. Даценко Л.М. зробила акцент на контексті, у якому існують ОП «Екологія», «Геодезія та землеустрій». Також було зазначено, що гарантами ОП, програми яких виходять  на акредитацію, ураховано всі тенденції розвитку спеціальностей і галузевий контекст,  тенденції розвитку ринку праці,  регіональний контекст та досвід аналогічних вітчизняних та іноземних ОП.

Для того, щоб гарантувати право здобувачів вищої освіти на індивідуальне обрання дисциплін начальником навчально-методичного центру університету Болтянською Н.І. на заході було приділено увагу питанню удосконалення процедури вибору вибіркових дисциплін у 2 семестрі 2019-2020 н.р.

Проректором з НПР Ломейко О.П. було зазначено, що у межах своєї автономії у ТДАТУ ім. Дмитра Моторного розпочато запровадження програми minor (сертифікатних програм), які можуть реалізовуватися за рахунок вибіркової складової індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти.

Важливою складовою розвитку освітнього процесу в університеті є  інформування здобувачів вищої освіти щодо змін, які відбуваються у ЗВО. На захід було запрошено представницю молодої студентської спільноти, студентку механіко-технологічного факультету, що брала участь у акредитації ЗВО у якості експерта, яка поділилася своїми враженнями щодо процесу акредитації у інших закладах вищої освіти.

Зважаючи на актуальність проведення коригуючих дій в освітянському просторі ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, визначення ставлення студентської спільноти до інновацій, отримання зворотного зв’язку стосовно цілей, умов, критеріїв проведення акредитації, подібні зустрічі є важливими та досить продуктивними.

Іванова І.Є., декан факультету АТЕ