На факультеті агротехнологій та екології відбулась зустріч студентів магістрів спеціальностей: «Цивільна безпека», «Екологія», «Геодезія та землеустрій», «Харчові технології», «Агрономія» з адміністрацією факультету, зокрема деканом факультету АТЕ, Іриною Івановою., головою студентської ради університету Микитою Семоновим, омбудсменом університету та студентським активом факультету АТЕ з метою визначення обізнаності студентів факультету АТЕ щодо питання академічної доброчесності, дотримання загальноприйнятих норм морально-етичної поведінки здобувачами вищої освіти та викладачами університету.

Студентська рада університету та факультету агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – феномен у царині освітнього самоуправління. Студентство факультету у повній мірі реалізовує своє право вирішувати питання навчання і побуту, брати участь в управлінні факультетом. А відбувається цей процес під керівництвом лідера студентської ради Єлізавети Дяткової .

Студентський омбудсмен ТДАТУ Гришко Рената повідомила про зміст документів, що визначають алгоритм дій у разі виявлення проявів академічної недоброчесності. Омбудсмен детально розповів як діяти у проблемних ситуаціях, що стосуються освітнього процесу, куди звертатися, коли виникли ідеї щодо поліпшення студентського життя чи потреба у пораді чи реальній допомозі.