Міська влада впродовж багатьох років активно співпрацює з науковцями Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного з метою залучення наукового потенціалу університету до розв’язання актуальних проблем розвитку економіки Мелітопольщини.

Днями у ТДАТУ відбулася зустріч першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірини Рудакової, депутата Запорізької обласної ради, директора Агенції розвитку Мелітополя Ірини Славової та начальника відділу муніципального маркетингу та туризму управління соціально-економічного розвитку міста Олександри Григорович.
Головною метою зустрічі було ознайомлення із науковим потенціалом ТДАТУ та визначення стратегічних напрямків співпраці міської влади, науковців університету та бізнесу міста Мелітополя.

Представникам міської влади було продемонстровано останні досягнення науковців Університету в розробці сучасних технологій вирощування екзотичних грибів та перепелів, а також зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Слід зазначити, що існуюча в Університеті лабораторія з вирощування грибів є унікальною, а науковці ТДАТУ з цього напрямку науки є всесвітні відомими вченими.

У напрямку розвитку машинобудівної галузі міста є можливість долучення науковців ТДАТУ до сумісної розробки конструкторської документації вузлів і деталей, а також застосування гідромоторів у виробничих процесах. Також планується створення презентаційної продукції різних механізмів і техніки.

Важливим стратегічним напрямком Університету у сприянні розвитку машинобудівних підприємств міста є не тільки впровадження досягнень науки і техніки та підготовка кадрів вищої кваліфікації (інженерів-конструкторів та технологів), а й навчання за робітничою професією операторів з числовим програмним керуванням. Представники місцевої влади мали можливість ознайомитись з роботою симулятора верстату з ЧПУ та необхідним програмним забезпеченням, які використовуються для навчання операторів. Вченими Університету також було запропоновано впровадження програмно-апаратного комплексу з управління безпекою життєдіяльності і благоустрою міста Мелітополь, який забезпечує моніторинг параметрів і керування процесами у дистанційному режимі.

У Таврійському ДАТУ функціонує сучасна лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва. У лабораторії виконуються спектрометричні, потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменева спектрофотометрія, що визначають широкий спектр показників, які характеризують родючість ґрунту, що в подальшому є основою для складання картограм родючості ґрунту, надання рекомендацій з раціонального використання земель господарства, заходів збереження та відтворення родючості ґрунту для аграрних підприємств, приватних підприємців і громадян міста.

У напрямку інтернаціоналізації міста та його інтеркультурного розвитку, науковцями з готельно-ресторанної справи було презентовано наукові досягнення у розробці сезонного, тематичного, дієтичного та дитячого меню, а також кулінарних виробів функціонального призначення.

Підбиваючи підсумки зустрічі, представниками місцевої влади і Університету було намічено план заходів щодо реалізації можливостей і наукового потенціалу задля розвитку міста Мелітополь.

Олександр Ломейко,
проректор з НПР