Студенти і викладачів Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного постійно беруть участь у наукових конференціях, тренінгах, семінарах, майстер-класах тощо.

Студенти 1 курсу ОС «Магістр» Сергій Щербаков і Максим Іванов разом із доцентом кафедри електротехніки і електромеханіки імені професора В.В. Овчарова Іриною Поповою взяли участь у Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Конференція проходила на базі державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди м. Переяслав і була організована Радою молодих учених педагогічного університету для наукових співробітників, викладачів ВНЗ, докторантів, аспірантів і студентів.

Сергій та Максим активно займаються у студентському гуртку «Розробка та удосконалення ресурсоенергозберігаючих пристроїв в АПК» (керівник доцент Ірина Попова), представили на конференцію доповідь на тему «Розробка функійної схеми керування електрообладнанням ділянки замісу тіста для виготовлення макаронних виробів».

За результатами Інтернет-конференції була опублікована стаття у збірнику наукових праць державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди у Переяславі та отримані сертифікати. Письмова робота виконана з урахуванням вимог академічної доброчесності, зазначених статтею 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту».

Кафедра електротехніки і електромеханіки імені професора В.В. Овчарова